Ikony Biznesu to społeczny program Wrocławskiej Izby Gospodarczej. Jego celem było wyróżnienie przedsiębiorców, którzy swoje pierwsze kroki w biznesie stawiali już w okresie transformacji gospodarczej i do dziś swoją aktywność kierują na tę dziedzinę życia. Uhonorowanie osób, które rozwinęły swoje firmy, przetrwały zderzenie z otwartym, wolnym rynkiem Europy i kapitałem zachodnich koncernów. Dzięki ich pracy firmy, które prowadzą, stały się powszechnie znanymi i cenionymi.

Kryteriami wyboru nominowanych do tytułu były m.in minimum 20-letnia udokumentowana aktywność gospodarcza w sektorze prywatnym, niekaralność za przestępstwa oraz relatywne do branży wysokie zatrudnienie.

Na pamiątkę tego wydarzenia utworzono księgę Ikon Biznesu z wywiadami jej laureatów. Księga została wydana w 100 egzemplarzach. Jeden z nich można zobaczyć w Muzeum Miejskim we Wrocławiu.


Read and Leave a Comment (0)

Leave a Comment